o ns kontakt

Postup při ztrátě zaměstnání:

Dali jste v zaměstnání výpověď sami nebo dohodou bez vážného důvodu? Tak to poznáte na výši podpory.

Dostali jste výpověď? Pokud chcete po skončení výpovědní lhůty pobírat podporu v nezaměstnanosti, musíte zamířit na úřad práce.

Tam vyplníte dva formuláře:

Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Na úřad práce se vyplatí vyrazit nejpozději do tří dnů po skončení zaměstnání. Pak totiž budete zařazeni do této evidence hned od následujícího dne po skončení zaměstnání.

Doklady, které budete potřebovat:

Při první návštěvě na úřadu práce si s sebou vezměte:

• občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svou totožnost a místo trvalého pobytu

• doklad o ukončení pracovního poměru nebo doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti

• potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění

zdroj: MPSV

Užitečné informace najdete na webových stránkách MPSV http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod


Užitečné kontakty:

www.neuvoo.cz
www.jobdnes.cz
www.prace.cz
www.jobs.cz
www.jobpilot.cz
www.pracovni.cz

Partneři

Inzerce