o ns kontakt

„Podíl nezaměstnaných +50 stále roste“

Z oficiálních statistik MPSV posledních let jednoznačně vyplývá, že ačkoliv se v posledních letech daří snižovat celkový počet nezaměstnaných, situace nezaměstnaných v segmentu nad 50 let věku se stále zhoršuje.

Tato věková skupina navýšila v posledních 5 letech svůj procentuální podíl na celkovém počtu nezaměstnaných o 6,59 %. Jak můžeme vidět v souhrnné tabulce tento trend má vzrůstající tendenci, což je zjevné i z grafů níže.

 

Celkem nezaměstnaných

% sk. 50–64 let z celk.počtu

Průměrný věk nezaměstnaných

k 31.12. 2012

545 311

26,44 %

38,7 let

k 31.12. 2013

596 833

27,06 %

39,4 let

k 31.12. 2014

541 914

29,03 %

40,6 let

k 31.12. 2015

453 118

31,00 %

41,4 let

k 31.12. 2016

381 373

33,03 %

42,1 let

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt

Křivka nárůstu podílu nezaměstnaných v letech 2012 – 2016

Alarmující je rovněž neustále se zvyšující průměrný věk nezaměstnaných.

Při pohledu na oficiální statistiky je zřejmé, že podpůrná opatření MPSV pro zaměstnávání lidí nad 50 let věku nejsou funkční. Naopak, situace se stále zhoršuje.

Nezaměstnaní nad 50 let jsou navíc nejčastěji postiženi tzv. dlouhodobou nezaměstnaností, což má negativní vliv nejen na jejich ekonomickou situaci, ale často i zdravotní – psychický stav.

Z výše uvedeného vyplývá, že je více než nutné přijmout skutečně strategické řešení. Jedním z nich může být například reforma úřadů práce. Praxe ukazuje, že úřady práce se staly pouhým místem registrace nezaměstnaných, místem pro vyplácení nejrůznějších dávek, …. a ačkoliv poskytují řadu poradenských služeb, vytratila se jejich základní funkční náplň, kterou by mělo být navracení nezaměstnané na trh práce. Přetíženost zaměstnanců úřadů práce administrativními, ne-li byrokratickými, činnostmi jim ani neumožňuje věnovat více času svým klientům a zároveň být aktivní v komunikaci se zaměstnavateli.

Reforma úřadů práce není jistě snadným úkolem, ale jsou zde dobré příklady ze zahraničí, kterými bychom se mohli nechat inspirovat. Já sama jsem poslední dva roky spolupracovala v této oblasti s Dánskem, kde prošli podobnou reformou a jsem přesvědčena, že pro naši potřebu by bylo možné převzít inspiraci pro funkční model úřadů práce v České republice.

Ing. Monika Červíčková

Sdružení PLUS 50

Zpět na seznam článků |  Nahoru

Partneři

Inzerce